Zaraz potem na sesji przystąpiono do wyboru nowego przewodniczącego. Padły dwie kandydatury: Andrzeja Stępnia z PSL i Jarosława Rozmarynowskiego z Łączy Nas Wieluń. W trybie tajnego głosowania na przewodniczącego Rady Powiatu nowej kadencji wybrano Andrzeja Stępnia, który otrzymał 12 głosów.

Dalsze prowadzenie sesji przejął już nowy przewodniczący, który od razu zarządził wybór wiceprzewodniczących składu. Na pierwszego wiceprzewodniczącego zgłoszono kandydatury Damiana Pęcherza ze Wspólnoty Ziemi Wieluńskiej oraz Joannę Kołdońską z PiS. Głosowanie wygrała 12 głosami za Kołdońska.

Potem wybrano drugiego wiceprzewodniczącego. Tutaj zgłoszono tylko jedną kandydaturę Grażyny Ryczyńskiej. Ryczyńska otrzymała 14 głosów i tym samym została drugą wiceprzewodniczącą Rady Powiatu. Chwilę potem przystąpiono do wyboru nowego starosty wieluńskiego,

Zgłoszono dwie kandydatury: Marka Kielera ze Wspólnoty Ziemi Wieluńskiej oraz Macieja Brysia z PSL. Dotychczasowy starosta przepadł w głosowaniu, bo otrzymał tylko siedem głosów, Maciej Bryś zaś 12. I wszystko zgodnie zresztą z wcześniejszymi ustaleniami stało się jasne: starostą w nowej kadencji będzie Maciej Bryś z PSL.

Za dotychczasową pracę podziękowano też naturalnie Markowi Kielerowi, który pożegnał się na sesji z pracownikami starostwa. Wisienką na torcie pierwszego posiedzenia radnych powiatowych był jeszcze wybór wicestarosty wieluńskiego.

Tutaj także nie było zaskoczenia, bowiem zgodnie z koalicyjnymi ustaleniami zgłoszono kandydaturę Krzysztofa Dziuby z PiS.

Na członków zarządu powiatu Łukasza Dybkę, Jakuba Jurdzińskiego i Piotra Kędzie. Dziubę w tajnym głosowaniu poparło 16 radnych, więc nic się nie zmienia, bo drugą już kadencję wicestarostą powiatu będzie właśnie Krzysztof Dziuba.

Większość głosów otrzymali także nowi członkowie zarządu powiatu czyli Dybka, Jurdziński i Kędzia. Na koniec sesji była jeszcze krótka zdjęciowa sesja nowej Rady Powiatu, nowych starostów i zarządu.