Następnie przewodnicząca komisji Beata Krzemianowska wręczyła nowym samorządowcom zaświadczenia o wyborze na radnego po czym radni złożyli uroczyste ślubowanie. Po ślubowaniu jako pierwszy głos zabrał burmistrz Paweł Okrasa, który jak wiadomo sprawował będzie tę funkcję już trzeci raz.

W dalszej części pierwszej sesji przystąpiono do wyboru nowego przewodniczącego Rady Miejskiej. Zgłoszono trzy kandydatury: z ugrupowania Łączy Nas Wieluń Bognę Kanicką- Parnowską, z Trzeciej Drogi Marcina Topora oraz z PiS Justynę Godszling-Graczyk.

Pierwszą kandydatkę przedstawił radny Paweł Walczybok, a pozostała dwójka zaprezentowała się sama. Następnie przeprowadzono tajne głosowanie. Wyniki odczytał Krzysztof Gagatek- przewodniczący komisji skrutacyjnej. Nową przewodniczącą Rady Miejskiej została Justyna Godszling-Graczyk z PiS.

Radni dokonali jeszcze wyboru dwóch wiceprzewodniczących. Tutaj zgłoszono kandydatury Bogny Kanickiej- Parnowskiej z Łączy Nas Wieluń, Tomasza Kulickiego z Koalicji Wieluńskiej, Radosława Wojtuniaka z Przyjaznej Gminy oraz Marcina Topora z Trzeciej Drogi. Zobacz video.

Stanowisko wiceprzewodniczącego rady straciło tym razem Łączy Nas Wieluń. W poprzedniej kadencji tę funkcję sprawował Grzegorz Żabicki. Na koniec samorządowcy wraz z burmistrzem wzięli jeszcze udział w pamiątkowej sesji zdjęciowej.