Na spotkaniach z uczniami poruszane są zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa i obronności. Przy pomocy nauczycieli ze szkoły będą także prowadzone ćwiczenia z ewakuacji. Uczniowie na takich spotkaniach zapoznają się też z zasadami alarmowania, sposobami szukania i wzywania pomocy a także nawykami udzielania pierwszej pomocy.

Dzieci po odbytych zajęciach czują się zainteresowane działaniami wojska, które do tej pory znały tylko z opowieści dziadków. Do programu Edukacja z Wojskiem w województwie łódzkim zgłosiło się 201 szkół. Realizacja programu potrwa do 20 czerwca.

Głównym celem tego programu jest podniesienie poziomu wiedzy dzieci i młodzieży na temat bezpieczeństwa i obronności. Program ma za zadanie kształtować kluczowe nawyki i umiejętności dotyczące obrony i ochrony społeczności oraz reagowania w sytuacjach kryzysowych. Jest to odpowiedź na aktualne potrzeby i zagrożenia związane z bezpieczeństwem.