To wszystko w ramach Międzyszkolnego Przeglądu Artystycznego „Mistrzowie wyobraźni” „którego inicjatorami są nauczyciele ZS nr 2 im. J. Długosza, Maria Wardęga i Roman Błaszczyk. Przed publicznością zaprezentowali się młodzi artyści z Teatru Maska z ZS Specjalnych w przedstawieniu „Bajka o trzech drzewach”.

Następnie wystąpił Teatr TeKa z I LO im. T. Kościuszki ze spektaklem „My wiemy lepiej”, po nim Szkolne Koło Teatralne Alto z ZS nr 1. Później przyszedł czas na grupę teatralną z ZS nr 2 im. J. Długosza i ich sztukę „Moja prawa ręka”. Ponadto na scenie wystąpili uczniowie z grupy teatralnej w ZS nr 3 z przedstawieniem „Dar od losu zwany życiem”.

Następnie Teatr Coś Takiego w spektaklu „Ćwiczenia z utraty” z Międzyszkolnej Bursy. Specjalne wyróżnienie z rąk dyrektorki WDK Elżbiety Kalińskiej odebrał Oliwier Wolnowski reprezentujący Międzyszkolną Bursę. Międzyszkolny Przegląd Artystyczny muzycznie uświetniły swoimi występami uczennice II LO im. 1. Korczaka.