Inwestycja kosztowała kilkanaście milionów złotych. Na uroczystym otwarciu PSZOK nie zabrakło szerokiego grona zaproszonych gości i licznej grupy radnych miejskich, którzy żywo interesowali się budową tej właśnie inwestycji.

PSZOK pozwoli na efektywniejszy odbiór odpadów komunalnych, w szczególności tych, których nie należy wrzucać do przydomowych pojemników/worków m.in.:
odpadów wielkogabarytowych, odpady budowlanych, poremontowych i rozbiórkowych, zużytych opon, elektrośmieci, czyli sprzętu elektrycznego i elektronicznego, jak również baterii i akumulatorów.

Choć PSZOK jest oficjalnie otwarty, to tak naprawdę zacznie działać za około dwa, trzy miesiące. Tyle czasu bowiem potrzeba na wejście w życie kilku pozwoleń związanych z tą inwestycją.