Podczas wiosennego spotkania wiersze dla dzieci polskich poetów: Jana Brzechwy, Juliana Tuwima, Doroty Gellner, Józefa Bassy czytały: Anna Guzek, Wielisława Łukomska, Nina Pawlaczyk, Bożena Rabikowska oraz Aleksandra Znamiec.

Czytane wiersze przeplatały się z programem artystycznym o tematyce wiosennej, w którym zaprezentowały się przedszkolaki. W pierwszym dniu wiosny, w Światowym Dniu Poezji w czytelni biblioteki miejskiej było poetycko, kolorowo, tanecznie i muzycznie.

Spotkanie zakończyło się wspólnym pamiątkowym zdjęciem, a następnie wyjściem na skwer przed biblioteką i powitaniem wiosny piosenką.