To także Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego, gmina i powiat wieluński. W związku z objęciem powiatu wieluńskiego obszarem zagrożenia ptasią grypą, sprzedaż nadwyżek hodowlanych na obszarze giełdy obejmuje wyłącznie króliki.

Nie będzie sprzedaży gołębi, kur i pozostałego ptactwa.Króliki mogą być sprzedawane przez każdego hodowcę, zrzeszonego lub niezrzeszonego w związku.