Są też rekordziści. I bardzo dobrze. Odznaką „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” I stopnia wyróżniono 5 honorowych dawców krwi, II stopnia 12 dawców, a III stopnia 14 honorowych dawców krwi. Podczas uroczystości wręczono też medale 65-lecia Honorowego Krwiodawstwa PCK - przyznane na wniosek Oddziału Rejonowego PCK w Wieluniu.

Były też medale 65-lecia Honorowego Krwiodawstwa PCK przyznane na wniosek zarządu Klub HDK PCK w Wieluniu, którego prężną działalność w krótkim wystąpieniu podsumował jego sekretarz Sylwester Brożyna.

Klub działa od 2020 roku. Warto zauważyć, że podczas tego spotkania specjalne wyróżnienie otrzymała także Halina Jeż- koordynator Oddziału Rejonowego PCK w Wieluniu. Panią Halinę odznaczono Odznaką Honorową PCK IV stopnia.

Oczywiście podczas spotkania nie zabrakło też życzeń i gratulacji od władz miasta i powiatu. W artystycznej części spotkania HDK wystąpił skrzypek Michał Jędryszek. Był to jego drugi już koncert na uroczystych obchodach Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK w Wieluniu.