Ulica przebiega bowiem także na terenie należącym do spółdzielni. Prace przygotowawcze do remontu zaczęły się tutaj praktycznie zaraz po Święcie Niepodległości, po czym nastąpiła dłuższa przerwa. Drogowcy na remontowany odcinek wrócili w połowie ostatniego, pełnego tygodnia listopada.

W piątek 24 zerwano starą nawierzchnie, wyrównano cały szlak, a na początku nowego tygodnia kładziono już asfalt, choć nie na całości. Chwilę później, czyli w miniony wtorek przyszedł pierwszy śnieg i prace ponownie wstrzymano.

Drogowcy wrócili tutaj ostatniego dnia listopada i rozpoczęli przygotowania do położenia nowej warstwy asfaltu na brakującym odcinku wzdłuż marketu i pawilonu SDK. Przyjdzie zatem jeszcze czas na ostateczne podsumowanie tej ważnej, drogowej inwestycji.