Nie udało się bowiem władzom miasta pozyskać 22 milionowej dotacji na tę inwestycję z Ministerstwa Sportu i Turystyki z programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu. Jej wartość oszacowano we wniosku na 44 mln zł, a dotacja z rządowego programu miała wynieść połowę tej kwoty.

Wniosek złożony przez Urząd Miejski w Wieluniu został umieszczony jedynie na tzw. liście rezerwowej, na której jest 10 zadań na sumę 274 mln zł. Dyskusję w sprawie rozpoczął radny Walczybok.

Ponieważ na sesji nie było burmistrza Okrasy w sprawie hali przy SP nr 5 wypowiedział się tylko naczelnik Preś i to w sumie dość oszczędnie. Więcej o tej sprawie u nas w obszernej relacji z sesji Rady Miejskiej.