W jego trakcie zapoznali się z podstawami wojskowego rzemiosła, m.in. strzelectwem, taktyką, zasadami zachowania na polu walki, udzielania pierwszej pomocy, łącznością czy topografią. Nowo zaprzysiężeni żołnierze rozpoczną teraz trzyletni cykl szkoleń w pododdziałach 9ŁBOT najbliższych swojemu miejscu zamieszkania.

Szkolenia będą odbywać się w formie rotacyjnej w wymiarze minimum dwóch dni w miesiącu. Mieszkańcy województwa łódzkiego, którzy chcą zdobyć wojskowe przeszkolenie, a nigdy nie byli w wojsku mogą spróbować swoich sił podczas szkoleń podstawowych.

Wnioski o powołanie do WOT należy składać w odpowiednim dla swojego miejsca zamieszkania Wojskowym Centrum Rekrutacji lub przez portal e-PUAP. Tymczasem nieco wcześniej 9 Łódzkiej Brygadzie Obrony Terytorialnej odbyło się także szkolenie zintegrowane, które każdy żołnierz Wojsk Obrony Terytorialnej musi przejść raz w roku.

Żołnierze 91 batalionu lekkiej piechoty ze Zgierza doskonalili m. in. umiejętności współdziałania ze śmigłowcem Mi- 8 wraz z instruktorami z 25 Brygady Kawalerii Powietrznej. Przyswoili elementy szkolenia naziemnego z zakresu znaków i sygnałów służących do naprowadzania śmigłowca do lądowania.

Elementem szkolenia był przerzut drogą powietrzną plutonu lekkiej piechoty z lotniska w Leźnicy Wielkiej w teren przygodny, będący rejonem wykonywania ćwiczeń. Po desantowaniu Terytorialsi doskonalili elementy taktyki w terenie leśnym.

Do działań rozpoznawczych został wykorzystany również Bezzałogowy Statek Powietrzny FlyEye. Szkolenie pokazało wysoki poziom zgrania pododdziałów 9ŁBOT. Osiągnięcie takich rezultatów wynika z zaangażowania żołnierzy podczas szkoleń rotacyjnych prowadzonych w ciągu całego roku. T

Terytorialsi z Łodzi w coraz większym stopniu uczestniczą we wspólnych szkoleniach z żołnierzami wojsk operacyjnych, co w znacznych stopniu przyczynia się do nawiązania współpracy w szerszym aspekcie, wymiany doświadczeń, współdziałania a finalnie przekłada się na wzrost zdolności obronnych Sił Zbrojnych RP.