Po Mszy Świętej zostaną poświęcone zioła i kwiaty. Na tej religijnej uroczystości będą też druhowie z Ochotniczych Straży Pożarnych oraz panie z Kół Gospodyń Wiejskich działających na terenie powiatu wieluńskiego. Wszyscy będą oczywiście odświętnie ubrani.