Wydarzenie finansowane jest ze środków pochodzących z Powiatu Wieluńskiego w ramach Bonu Dotacyjnego otrzymanego w konkursie na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju, promocji Powiatu Wieluńskiego oraz aktywizacji lokalnych społeczności w obszarze edukacji, kultury, sportu i turystyki, a także w obszarze społecznym i prozdrowotnym w 2023 roku.

W wydarzeniu weźmie udział 10 ośrodków z terenu powiatu wieluńskiego tj.: WTZ Olewin, ŚDS w Wieluniu, DPS w Skrzynnie. Uczestnicy będą prezentowali aranżacje muzyczne wybranych przez siebie utworów z repertuaru Krzysztofa Krawczyka.

Wydarzenie godne uwagi tym bardziej ponieważ udział w nim będą brały osoby niepełnosprawne. Osoby niepełnosprawne w różnym stopniu są bardzo utalentowane, są częścią naszej społeczności, a ich osiągnięcia, starania i przygotowanie zasługują na szacunek i uwagę.