Następnie część uczestników udała się na wirtualną strzelnicę. Część uczestników turnieju wzięła też udział w ćwiczeniach samoobrony poprowadzonych przez żołnierzy z 15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia.

Turniej strzelecki jak również ćwiczenia pod okiem wojskowych uświadomiły szkolnej młodzieży jak ważne w obecnych i zarazem niespokojnych czasach jest nabywanie nowych umiejętności, które oby nigdy nie przydały się na realnym polu walki.