Zakres zadania obejmuje:

- wykonanie kompletnej dokumentacji techniczno-projektowej,

- wymianę (demontaż i montaż) istniejących wyeksploatowanych i nieefektywnych opraw wysokoprężnych na nowoczesne oprawy ze źródłami światła typu LED celem zwiększenia efektywności energetycznej i ekonomicznej oraz uzyskania właściwych parametrów oświetlenia- 450 szt.;

- wymianę przewodów zasilających oprawy oraz zabezpieczeń opraw na nowe - 150 szt.;

- wymiana wysięgników wraz z osprzętem mocującym - 150 szt.

- wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz utylizacja zdemontowanych źródeł światła oraz pozostałych materiałów (kable, zaciski, zabezpieczenia).

Wykonawcą zadania jest firma SP-INSTAL Spółka z o.o. ze Zgierza. Wartość zadania: 503.349,21 zł.