Opowiadała tam o tragicznym początku II wojny światowej w Wieluniu. Ostatni raz publicznie o bombardowaniu Wielunia 1.09.1939 roku mówiła 1.09.23 roku w 84. rocznicę wybuchu II wojny światowej na spotkaniu z harcerzami 5. Wieluńskiego Szczepu Harcerskiego „Piątka” w Muzeum Ziemi Wieluńskiej.

Pogrzeb Zofii Burchacińskiej miał miejsce na wieluńskim cmentarzu w miniony czwartek 23 maja.