W drugiej turze Okrasa zdobył 52,75% głosów, a Elżbieta Urbańska- Golec 47,25%.  Na Okrasę zagłosowało 5 650, a na Urbańską- Golec 5 060.

Obywatelski Wieluń, którego twarzą była Urbańska- Golec będzie jednak widoczny w nowej Radzie Miejskiej. Ugrupowanie zdobyło trzy mandaty, Mają je Zbigniew Rybczyński, Krzysztof Gagatek i Jarosław Stępień.

W związku z wygraną Pawła Okrasy dojdzie do zmian w składzie radnych z burmistrzowskiego ugrupowania Łączy Nas Wieluń. Do rady wejdzie też ponownie Paweł Walczybok oraz Grzegorz Żabicki, który w zakończonej już kadencji sprawował funkcję wiceprzewodniczącego Rady.

Nowemu- staremu burmistrzowi Wielunia pozostaje jeszcze kwestia ułożenia współpracy z nową Radą Miejską, co z pewnością nie będzie łatwe, jeśli w ogóle możliwe. Póki co Paweł Okrasa zaprasza do współpracy nowych radnych.