Zastępca dowódcy XV Brygady Wsparcia Dowodzenia w Sieradzu płk Jarosław Zdun, ppłk Jacek Jarzyna, oraz przedstawicielka Wojskowego Centrum Rekrutacji w Sieradzu mjr Dominika Kwaczyńska. Po oficjalnej części uroczystości nie zabrakło też podziękowań.

Te popłynęły od rodziców, ale też uczniów Oddziałów Przygotowania Wojskowego. Specjalną uroczystość zakończył krótki akcent artystyczny w wykonaniu uczniów Korczaka pod muzycznym dowództwem Jakuba Jurdzińskiego.