Fazą pierwszą jest opieka poszkodowanych pod ostrzałem, która określa strategie z użyciem ograniczonego sprzętu medycznego, aby zapewnić opiekę na miejscu, podczas gdy trwa ostrzał. Kolejną fazą jest taktyczna opieka na polu walki, gdy ostrzał został zaprzestany, następnie rozpoczyna się opieka poszkodowanych podczas ewakuacji.

Jej końcowym etapem jest przekazanie rannego personelowi medycznemu lub docelowej placówki medycznej. Dla żołnierzy 9 łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej najważniejsze jest, aby wykonać właściwe działanie w odpowiednim czasie.

Żołnierze 9 Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej z medycznej grupy szkoleniowej zajmowali się podstawowymi procedurami ratującymi życie na polu walki, a grupa dowódcza szlifowała umiejętności dowódcze w sytuacji kontaktu ogniowego z przeciwnikiem i negatywnych jej następstw - poszkodowanych żołnierzy sił własnych.

W takich sytuacjach najważniejsze jest współdziałanie, które doskonalone jest na szkoleniach zintegrowanych.