Praca w buszu miała swoje jasne i ciemne strony. Ksiądz opowiadał o satysfakcji z misji, ale także o trudach dnia codziennego. W spotkaniu udział wzięła młodzież wieluńskich szkół, studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz parafianie z Gaszyna.

Przesłaniem wykładu było hasło „Zejdź z kanapy!”. Misjonarz przekonywał, że warto w życiu dążyć do celu i żyć wartościowo. Spotkanie zakończyło zwiedzanie wystawy czasowej „Afryka. Tajemnice Czarnego Lądu”.

W Muzeum Ziemi Wieluńskiej rozpoczął się też kolejny semestr Muzealnego Uniwersytetu Rodzinnego. To zajęcia warsztatowe, lekcje muzealne, gry, wycieczki, które na celu mają poznawanie historii ziemi wieluńskiej. Zajęcia są skierowane do uczniów szkół podstawowych oraz ich rodziców lub dziadków.

Podczas pierwszego w tym semestrze spotkania uczestnicy poznawali dźwięki Afryki. Mówiono o afrykańskich instrumentach i dawano wskazówki, jak grać, by było nie tylko głośno, ale i rytmicznie.

Spotkania odbywają się w piątkowe popołudnia, tematyka zajęć jest bardzo szeroka. Podczas inauguracji studenci odebrali indeksy. Na kolejnych zajęciach będą zbierali naklejki i pieczątki potwierdzające udział w lekcjach muzealnych.