Teraz każdy z nich został przydzielony do najlepiej odpowiadających pododdziałów.

Podczas szesnastodniowego szkolenia, żołnierze zdobywali wiedzę z zasad zachowania się na polu walki, taktyki, obsługi broni, strzelectwa, udzielania pierwszej pomocy, łączności i topografii.

Pętla taktyczna to egzamin, który każdy z ochotników musiał przejść, aby stanąć do przysięgi. Nowymi żołnierzami zostali uczniowie, studenci, pracownicy wojska oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą. Służba w WOT jest otwarta dla wszystkich chętnych, pełnoletnich, niekaranych, posiadający stan psychofizyczny taki, aby móc pełnić służbę w szeregach.

9 Łódzka Brygada Obrony Terytorialnej to jednostka, która od lat stoi na straży bezpieczeństwa Łodzi i regionu. Działa w trosce o mieszkańców i wspiera instytucje państwowe w sytuacjach kryzysowych zapewniając wsparcie w różnych dziedzinach od pomocy medycznej po działania obronne.