Ksiądz Blajer jest ponadto dyrektorem Muzeum Archidiecezjalnego w Częstochowie, a także wykładowcą historii sztuki w Wyższym Seminarium Duchownym w Częstochowie. Podczas poetyckiego wieczoru w bibliotece wiersze bohatera spotkania czytały członkinie Koła Przyjaciół Poezji działającego w ramach Wieluńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Utwory z tomiku „… I stąpać po ziemi” zaprezentowały: Strzeżysława Brodziak, Anna Guzek, Wielisława Łukomska, Bożena Rabikowska i Aleksandra Znamiec.

Integralną częścią spotkania w bibliotece był wernisaż wystawy malarstwa pejzażowego ks. Bogdana Blajera.

W galerii biblioteki do końca stycznia 2024 r. można podziwiać przepiękne pejzaże z chmurami, górami, rozlewiskami i lasami o różnych porach roku. Muzycznie spotkanie uświetnił występ Julianny Sitek uczennicy Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Rudzie.