Czy jego wybory moralne i postawa patriotyczna sprawiły, że w oczach wielu może uchodzić za bohatera? W muzeum miało miejsce podsumowanie projektu, w którym udział wzięła bratanica Anna Pilarska-Machowicz. Projekt składał się z kilku działań.

Młodzież zwiedziła w muzeum wystawę poświęconą Bohdanowi Pilarskiemu, która,  a także wzięła udział w warsztatach fotograficznych, warsztatach dziennikarskich, audycji radiowej i wyjeździe edukacyjnym. Na trasie znalazło się Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie, gdzie muzykolog poprowadził ponad 40 koncertów, a także jego grób w Piaskach i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wieruszowie.

Bohdan Pilarski miał bardzo ciekawą, ale też złożoną biografię. Patriotyczne wychowanie wyniesione z domu, śmierć siostry, jednego z braci i babci w czasie wojny i niezłomna postawa wobec służb bezpieczeństwa w okresie PRL naznaczyły całe jego dorosłe życie.

Prezentacja podsumowująca projekt pokazała, że młodzież bardzo pozytywnie oceniła postać Bohdana Pilarskiego. Uznała, że jest osobą godną naśladowania, inspirującą i niosącą radość innym.

Wystawę poświęconą Bohdanowi Pilarskiemu w wieluńskim muzeum można oglądać do 30 listopada. Projekt „Śladami (nie)zwykłego bohatera Bohdana Pilarskiego” jest dofinansowany ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”.