Na współfinansowanie WTZ składają się bowiem wszystkie gminy wchodzące w skład powiatu wieluńskiego. Czasu do uruchomienia warsztatów w Rudzie jest coraz mniej. Wspomnianą uchwałę radni podjęli jednogłośnie, 19 głosami za.