Na obchody Dnia Edukacji Narodowej do szkoły przyszło szerokie grono zaproszonych gości. Nauczycieli i dyrektorów z innych placówek oświatowych. Był też Henryk Strózik- pierwszy dyrektor ZS nr 2. Niewątpliwie w związku z wynikami wyborów sytuacja niebawem się zmieni, będzie też nowy Minister Edukacji.

W trakcie obchodów tak jak zawsze szerokiemu gronu nauczycieli wręczano nagrody, podziękowania i wyróżnienia. Oficjalnie pożegnano Grażynę Sitek główną księgową Powiatowego Centrum Usług Wspólnych, która przez wiele lat zajmowała się finansami wieluńskich szkół średnich.

Z kolei nauczyciel ZS Specjalnych Rafał Dudziński został odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej. To bardzo aktywny pedagog pracujący od lat z niepełnosprawną młodzieżą. Była też okazja do złożenia gratulacji osobom wyróżnionym Medalami Komisji Edukacji Narodowej, Medalami Za Długoletnią Służbę oraz Nagrodami Łódzkiego Kuratora Oświaty.

W części artystycznej powiatowych obchodów Dnia Nauczyciela w specjalnym spektaklu wystąpili uczniowie szkolnego koła teatralnego oraz skrzypek Michał Jędryszek, na co dzień nauczyciel muzyki w Długoszu.