Relację z sesji Rady Miejskiej wyemitujemy zaraz po obradach radnych powiatowych.