Przepisy ustawowe mówią bowiem, że negatywna ocena na sesji absolutoryjnej jest równoznaczna z podjęciem inicjatywy referendalnej. Za uchwałą w sprawie referendum głosowało 7 radnych, 6 było przeciw, a 5 wstrzymało się od głosu.
To oznacza, że takowego nie będzie, bowiem aby go zorganizować wymagane jest 11 głosów za. A zatem Paweł Okrasa dokończy obecną kadencję na stanowisku burmistrza Wielunia. Wybory samorządowe jak wiadomo zaplanowane są na wiosnę 2024 roku.