Gorącym orędownikiem takiego przedsięwzięcia jest burmistrz Majcher i sam Wojciech Siudmak, który także przybył na sesję. Aby nie być gołosłownym Siudmak przedstawił radnym specjalny film przybliżający tę piekną ideę. Do całego przedsiewzięca jak się dowiedzielismy muzykę ma skomponować Francis Loeb- światowej sławy francuski kompozytor. A wspomniane Muzeum mialoby powstać jak wiadomo w dotychczasowej siedzibie WDK.

W celu adaptacji budynku pod ten cel już od kilku tygodni prowadzone są w nim prace remontowe. Radni, co okazało się podczas dyskusji na ten temat, całym sercem popierają wspomniany projekt, niektórzy jednak  mieli  zastrzeżenia co do jego lokalizacji. Usytuowanie takiego centrum w WDK oznacza dla tej placówki wyprowadzkę z obiektu do kina Syrena i Klubu Nauczyciela. Głos w sprawie zabrali również dyrektor MZW Bogusław Abramek  i dyrektor WDK Henryk Gajęcki.

Po długiej dyskusji projekt wspomnianej uchwały poddano pod głosowanie. Jego wynik nie był pomyślny dla głównych inicjatorów tego pomysłu. Radni większością głosów odrzucili projekt uchwały dotyczący utworzenia w WDK- u oddziału Muzeum Ziemi Wieluńskiej.Taki wynik nie oznacza jednak definitywnego pozegnania z tym ciekawym projektem. Przewodniczący RM obiecał, ze radni wrócą do tematu, jak tylko zostanie wyjaśniona kwestia nowej siedziby domu kultury.

A więcej na ten temat w WYDARZENIACH TVK oraz  obszernej relacji z obrad RM, którą nadamy jak zwykle na zakończenie programu.