Pierwsze rozmowy na temat zorganizowania wystawy miały miejsce pod koniec ubiegłego roku. Spore wsparcie, przede wszystkim finansowe, autor zdjęć otrzymał od Zakładu Energetycznego, w którym pracuje.

Mówi Agnieszka Mikulska, dyrektor Wieluńskiego Domu Kultury.

Na wystawie znalazło się ponad 70 zdjęć o różnej tematyce, jednak z przewagą widoków naszego miasta w ciekawych ujęciach, jak np. odbicia w kałużach, w szybach wystawowych. Najstarsze fotografie pochodzą sprzed 10-ciu lat.

Mówi Karol Pękala, autor zdjęć.

Kolejne części wystawy stanowią zdjęcia, na których autor prezentuje krajobrazy, portrety, a także pracę w zakładzie Energetycznym.

Przypomnijmy, nie tak dawno Karol Pękala zdobył wyróżnienie w konkursie fotograficznym „Cztery pory roku”, który w dalszym ciągu trwa. Do 2 czerwca można składać w WDK prace w formie elektronicznej, na kolejny cykl konkursu, tym razem dotyczący wiosny w naszym mieście.

O wystawie zdjęć Karola Pękali w WDK powiemy więcej w Kulturalnej TVK już za tydzień.

reporter: Kamila Marciniak-Pieprzyk, zdjęcia: Marcin Pietrzak