Radni negatywnie zaopiniowali wykonanie przez burmistrza ubiegłorocznego budżetu.  Brak hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 i wysokie zadłużenie gminy to główne uwagi, jakie mieli miejscy radni do burmistrza Okrasy w trakcie sesji absolutoryjnej. 

Za wotum zaufania opowiedziało się 6 radnych, 2 było przeciw, a 13 wstrzymało się od głosu. W przypadku absolutorium "za" głosowało 7 radnych, przeciw było 2, a od głosu wstrzymało się 12. Z kolei pełne poparcie radnych, czyli 21 głosów burmistrz otrzymał podczas głosowania nad przeznaczeniem środków na dokumentację projektowo-budowlaną nowego basenu. 

Na obszerną relację z sesji absolutoryjnej rady miejskiej zapraszamy do Tematu Tygodnia.