Warto w tym miejscu zapoznać się ze strukturą mieszkań w spółdzielczych zasobach. To dane oczywiście za ubiegły rok. A teraz o cieple. Jak wiemy sezon grzewczy 2022/2023 był bardzo łaskawy dla mieszkańców spółdzielczych zasobów.

Zdecydowana większość mieszkań miała nadpłaty za centralne ogrzewanie i to dość wysokie. Trudno spekulować jak będzie wyglądał ten miniony sezon grzewczy, bowiem na jego rozliczenie będziemy musieli jeszcze trochę poczekać. Z pewnością też będą nadpłaty, ale czy tak wysokie to pokaże najbliższa przyszłość.

Podczas praktycznie każdego walnego zgromadzenia członkowie spółdzielni podejmują też uchwałę o podziale nadwyżki bilansowej za miniony rok. Tym razem ona też jest dość wysoka. A na co zostanie przeznaczona? Zobacz video.