Żabicki reprezentuje ugrupowanie Łączy Nas Wieluń, choć w nowej kadencji nie będzie już wiceprzewodniczącym Rady. Chwilę potem poinformowano o zawiązaniu się w Radzie Miejskiej Wielunia nowych klubów.

W dalszym ciągu obrad radni powołali też mocą uchwały Komisję Rewizyjną, Komisję Skarg, Wniosków i Petycji oraz stałe komisje Rady Miejskiej, ustalili też zakres ich działania i powołali składy osobowe oraz przewodniczących komisji.

Skład Komisji Rewizyjnej

Tomasz Akulicz, Ryszard Budzyna, Rafał Dudziński, Krzysztof Gagatek, Bogna Kanicka-Parnowska, Wojciech Krzemiński, Bronisław Mituła, Zbigniew Rybczyński
Marcin Topór. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Zbigniew Rybczyński z Obywatelskiego Wielunia

Skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Andrzej Gęsiak, Robert Kaja, Jacek Kazimierczak, Jarosław Stępień, Ryszard Radziwołek. Przewodniczącym Komisji został Robert Kaja z Przyjaznej Gminy.

Skład Komisji Budżetowo- Gospodarczej

Tomasz Akulicz, Tomasz Kulicki, Jarosław Stępień, Paweł Walczybok, Radosław Wojtuniak, Grzegorz Żabicki. Przewodniczącym tej komisji został Tomasz Akulicz z PiS.

Skład Komisji Infrastruktury i Rozwoju

Ryszard Budzyna, Andrzej Gęsiak, Krzysztof Gagatek, Katarzyna Hurylska, Tomasz Kulicki, Bartłomiej Panek, Ryszard Radziwołek, Zbigniew Rybczyński, Paweł Walczybok. Przewodniczącym Komisji został Krzysztof Gagatek z Obywatelskiego Wielunia

Skład Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

Rafał Dudziński, Katarzyna Hurylska, Robert Kaja, Bogna Kanicka-Parnowska, Ryszard Radziwołek, Grzegorz Żabicki. Przewodnicząc a tej komisji została Katarzyna Hurylska z PiS

Skład Komisji Spraw Społecznych

Justyna Godszling-Graczyk, Jacek Kazimierczak, Wojciech Krzemiński, Bronisław Mituła, Bartłomiej Panek, Marcin Topór, Radosław Wojtuniak. Przewodniczącym komisji został Bartłomiej Panek z Trzeciej Drogi

I tak wyglądają składy komisji, które będą pracować w Radzie Miejskiej Wielunia w nowej kadencji. Warto zauważyć, że burmistrzowskie ugrupowanie Łączy Nas Wieluń przepadło z kretesem podczas tych głosowań. Kandydaci z tego ugrupowania nie otrzymali bowiem stanowiska przewodniczącego w żadnej komisji.

Łączy Nas Wieluń w nowej kadencji nie ma też w radzie wiceprzewodniczącego. Radni na posiedzeniu uchwalili także nowe wynagrodzenie w nowej kadencji dla burmistrza Pawła Okrasy. Projekt uchwały w sprawie wynagrodzenia podpisała przewodnicząca rady, natomiast kwotę wynagrodzenia zaproponował Klub Łączy Nas Wieluń.

Uchwałę dość szybko poddano pod głosowanie. Za uchwaleniem nowego wynagrodzenia burmistrzowi Okrasie w wysokości 17300 złotych brutto głosowało 17 radnych, dwóch było przeciwnych i dwóch wstrzymało się od głosu.

W dalszej części obrad nowi radni mieli też wiele pytań do burmistrza Wielunia. To oczywiście przy punkcie informacji z działań włodarza miasta między sesjami i w sumie też między kadencjami.