Zygmunt Miłkowski - Tomasz Teodor Jeż, Melchior Wańkowicz, Czesław Miłosz, Witold Gombrowicz, Kazimierz Wierzyński i Marek Hłasko to patroni literaccy wybrani przez Sejm i Senat na rok 2024. Podczas spotkania Koło Przyjaciół Poezji zaprezentowało utwory Kazimierza Wierzyńskiego z trzech okresów jego twórczości.

Wiersze poety czytały: Bożena Rabikowska, Bogumiła Gońda, Anna Guzek i Wielisława Łukomska. Podczas wykładu słuchacze Uniwersytetu III wieku mieli możliwość przypomnienia sobie lub zapoznania się z sylwetkami słynnych literatów uznanych za patronów 2024 r.