Była też okazja obejrzenia historycznych zdjęć, zerknięcia do archeologicznego wykopu we wnętrzu kościoła i docenienia wartości przedmiotów z badań wyeksponowanych w gablocie. Badania prowadzone są przez wieluńskich muzealników pod nadzorem kierownika działu archeologicznego placówki Waldemara Golca.

Najważniejsze prace nadal przed nimi. Dotarli do warstwy z XVII wieku i dopiero zaczynają odkrywać tajemnice kościoła. Pod widoczną na powierzchni warstwą z czasów Anny Koniecpolskiej kryją się krypty grobowe oraz relikty renesansowego i średniowiecznego Wielunia.

Tymczasem w odpowiedzi na liczne prośby o możliwość zwiedzania poza tygodniem roboczym i w związku z dużym zainteresowaniem badaniami archeologicznymi w dawnym kościele pobernardyńskim i poewangelickim, muzeum daje kolejną szansę na wspólne poznawanie historii tego pięknego zabytku.

Do zwiedzania kościoła zaprasza w najbliższą sobotę 17 lutego - grupy rozpoczynają zwiedzanie o godz. 11.00 i 13.00.