Na publikację składają się opowiadania, eseje, poezja, legendy i inne formy literackie 59 autorów, wśród których znaleźli się m.in.  Gabriel z Wielunia, Władysław Bełza, Tadeusz Różewicz, Andrzej Zawada i wielu innych. Podczas spotkania w bibliotece, autor antologii opowiedział licznie zgromadzonej publiczności m. in. o tym,  co było inspiracją do napisania książki.

Fragmenty utworów znajdujących w publikacji odczytali obecni na spotkaniu autorzy: Nina Pawlaczyk, Eleonora Grondowa, Joanna Gradowska, Magdalena Kopańska oraz Magdalena Kapuścińska. O tym,  jak powstał projekt okładki „ Literackiej ziemi wieluńskiej” opowiedziała jego autorka, artystka malarka, Marzena Hettich-Uryszek.

Ponadto w trakcie literackiego wydarzenia  zabrał głos autor przedmowy do antologii, prezes Wieluńskiego Towarzystwa Naukowego dr Zdzisław Włodarczyk.

Na zakończenie można było nabyć książkę z autografem Jarosława Petrowicza . Chętnych do nabycia  „Literackiej ziemi wieluńskiej” nie brakowało.