Stypendia przyznawane są w ramach specjalnych programów prowadzonych właśnie przez fundację. Od początku programów stypendialnych Fundacja na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego wsparła finansowo ponad 700 uczniów na kwotę ponad 1,5 miliona złotych.