Powiat wieluński- wyniki referendum

Powiat wieluński
Frekwencja
47,94%
Liczba kart ważnych
27 873
Liczba uprawnionych do głosowania
58 142

Pytanie 1:
Czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym, prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki?
Tak 2,37%
97,63% Nie
Pytanie 2:
Czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, w tym przywrócenie podwyższonego do 67 lat wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn?
Tak 3,58%
96,42% Nie
Pytanie 3:
Czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi?
Tak 3,39%
96,61% Nie
Pytanie 4:
Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską?
Tak 2,33%
97,67% Nie

Gmina Wieluń- wyniki referendum
Frekwencja
41,44%
Liczba kart ważnych
9 781
Liczba uprawnionych do głosowania
23 600

Pytanie 1: Tak 2,37%, 97,63% Nie
Pytanie 2: Tak 3,58%, 96,42% Nie
Pytanie 3: Tak 3,39%, 96,61% Nie
Pytanie 4: Tak 2,33%, 97,67% Nie