Podsumowania współzawodnictwa w poszczególnych kategoriach wiekowych dokonali w imieniu PSZS koordynatorzy: Michał Janik w „Igrzyskach dzieci”, Sylwester Wolny w „Igrzyskach Młodzieży Szkolnej” oraz Dariusz Fitas w „Licealiadzie”. A zatem w ubiegłym roku szkolnym zorganizowano w sumie 84 imprezy sportowe. Zdecydowana większość z nich, bo aż 73 to imprezy o randze powiatowej,  z kolei 9 to półfinały wojewódzkie. Odbyły się też dwie imprezy o randze wojewódzkiej.

IGRZYSKA DZIECI:

Dziewczęta
1.    Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Osjakowie
2.    Zespół Szkolno - Przedszkolny w Mierzycach
3.    Szkoła Podstawowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Ostrówku
4.    Zespół Szkół Samorządowych im. Wł. St. Reymonta w Pątnowie
5.    Szkoła Podstawowa im. 72. Pułku Piechoty "Radom" w Konopnicy
6.    Zespół Szkoły i Przedszkola w Mokrsku

Chłopcy:
1.    Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Osjakowie
2.    Szkoła Podstawowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Ostrówku
3.    Zespół Szkół Samorządowych im. Wł. St. Reymonta w Pątnowie
4.    Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Białej
5.    Zespół Szkolno - Przedszkolny w Mierzycach
6.    Zespół Szkoły i Przedszkola w Mokrsku

IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ:

Dziewczęta
1.    Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Białej
2.    Szkoła Podstawowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Ostrówku
3.    Szkoła Podstawowa im. 72. Pułku Piechoty "Radom" w Konopnicy
4.    Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Osjakowie
5.    Zespół Szkolno - Przedszkolny w Wierzchlesie
6.    Zespół Szkół Samorządowych im. Wł. St. Reymonta w Pątnowie
Chłopcy
1.    Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Białej
2.    Szkoła Podstawowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Ostrówku
3.    Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kraszkowicach
4.    Publiczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Czarnożyłach
5.    Zespół Szkoły i Przedszkola w Mokrsku
6.    Zespół Szkolno - Przedszkolny w Mierzycach

LICEALIADA:

Dziewczęta
1.    II Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Wieluniu
2.    I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Wieluniu
3.    Zespół Szkół nr 1 w Wieluniu
4.    Zespół Szkół nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu
5.    Technikum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Wieluniu
6.    Zespół Szkół nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Wieluniu

Chłopcy
1.    II Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Wieluniu
2.    I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Wieluniu
3.    Zespół Szkół nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu
4.    Zespół Szkół nr 1 w Wieluniu
5.    Zespół Szkół nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Wieluniu
6.    Technikum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Wieluniu