Tacy Sami dostali wtedy duże pieniądze na renowację tego obiektu, dostali i teraz, z drugiej edycji, ale o tym za chwilę. Potrzeby w zakresie remontów czy też gruntownych modernizacji zabytkowych obiektów znajdujących się na terenie naszej gminy, ale też powiatu wieluńskiego są duże i dotyczą zarówno obiektów świeckich jak i sakralnych.

A zatem w gronie wyróżnionych dotacjami w drugiej edycji programu Stowarzyszenie „Tacy Sami” otrzymało kolejne 200 tys. złotych tym razem na remont fundamentów dawnego Pałacu Taczanowskich w Rudzie, Muzeum Ziemi Wieluńskiej dostało pół miliona złotych na remont fundamentów kościoła byłej już parafii ewangelickiej w Wieluniu, właścicielem obiektu jest jak wiemy Gmina Wieluń.

Z kolei siostry Bernardynki otrzymały prawie pół miliona złotych na remont głównego ołtarza w swoim klasztorze. W sumie podczas rozstrzygnięcia drugiej edycji Funduszu Polski Ład dla Zabytków dotacje otrzymało ponad 20 różnego rodzaju obiektów z terenu Gminy Wieluń i innych gmin wchodzących w skład powiatu wieluńskiego.