Można więc porównać czym różnią się kłosy pszenicy i żyta od owsa czy jęczmienia. Wystawa przypomina także, jak ważną rolę w krajobrazie stanowiły niegdyś wiatraki, w których mielono mąkę na chleb.

Z wypiekiem chleba wiązały się także obrzędy magiczne, których należało przestrzegać. Podczas wernisażu można było spróbować pysznego pieczywa z piekarni w Pątnowie. Otwarcie uświetnił również występ Zespołu Obrzędowo-Śpiewaczego z Mierzyc.

Wystawie towarzyszą warsztaty dla dzieci i młodzieży podczas których – poza zwiedzaniem wystawy – uczniowie wykonują i dekorują chlebek z masy solnej. Wystawa będzie czynna do końca grudnia.