A zatem od godz. 9.00 do 17.00 zostaną wyłączone z ruchu następujące ulice: Plac Legionów wraz z przyległymi ulicami: Śląska i Sienkiewicza; ulice Królewska, Plac Kazimierza Wielkiego, Barycz, Krakowskie Przedmieście; ulica Reformacka wraz z przyległymi ulicami: Podwale, Różana, Palestrancka, Wodna; ulice Zamenhofa, Wodna, Nowy Rynek, Ewangelicka i Śląska.

Organizatorzy imprez proszą o zachowanie szczególnej ostrożności w obrębie ww. ulic, również w okolicach przejść dla pieszych, oraz o dostosowanie się do poleceń służb porządkowych.