Kontrolują przestrzeganie przepisów porządkowych obowiązujących na obszarze kolejowym oraz przeciwdziałają niszczeniu mienia i kradzieży elementów infrastruktury kolejowej. Funkcjonariusze pojawili się także na przejazdach kolejowych i zwracali uwagę na zachowanie nie tylko kierowców, ale także pieszych.