W trakcie uroczystego spotkania wręczono dyrektorom szkół akty powierzenia stanowisk kierowniczych, a 21nauczycieli otrzymało akty awansu zawodowego.

Podczas  uroczystości władze powiatu podziękowały odchodzącej na emeryturę Dorocie Wiatr, byłej dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz Mariuszowi Wróblowi za pracę dyrektora ZS nr 3 im. M. Kopernika, którego obowiązki powierzono nauczycielce tej szkoły, Ewie Oroń.

Powiatowa inauguracja nowego roku szkolnego była okazją do złożenia życzeń  i gratulacji przez zaproszonych gości. Uroczystość uświetnił m.in. wykład „Bestia i piękna” na temat matematyki i muzyki.