Szkolenie to skierowane jest do ochotników ze środowiska cywilnego. Plan szkolenia zakłada nabycie podstawowych umiejętności związanych z bezpieczeństwem i obronnością – posługiwanie się bronią, strzelanie na trenażerze, przetrwanie, zachowanie podczas alarmów, walkę wręcz, rzut granatem, itp.


Najnowsza edycja tej prospołecznej i proobronnej inicjatywy została dodatkowo wzbogacona o wiedzę i umiejętności z pogranicza wojskowości, właściwego zachowania w kryzysie oraz obrony cywilnej.


Format zakłada szkolenia organizowane w całej Polsce – co sobotę – począwszy od
11 maja do 13 lipca. W projekcie mogą wziąć udział wszystkie osoby w wieku od 15 do 65 lat, które chcą podnieść swoje poczucie bezpieczeństwa i nabyć lub udoskonalić podstawowe umiejętności obronne. 


Na szkolenie można się zgłosić w każdej chwili do jednostki wojskowej, w której wyraża się chęć uczestnictwa w szkoleniu. 25 maja 2024 r. szkolenie „Trenuj z Wojskiem" odbędzie się w 9 Łódzkiej Brygadzie Obrony Terytorialnej w Zgierzu