Statystyki wykazują, że 97% wypadków na przejazdach kolejowych jest spowodowanych przez nieostrożnych kierowców. Organizatorzy akcji są przekonani, że wzbudzą w kierowcach odpowiedzialność i przekonanie jak istotną rolę odgrywa zastosowanie szczególnej ostrożności przy przekraczaniu przejazdu kolejowego, jakie konsekwencje może ponieść użytkownik przejazdu nie stosując odpowiednich środków bezpieczeństwa. W ramach akcji na przejazdach o dużym natężeniu ruchu będą montowane specjalne tablice reklamowe. 

 A w przyszłym tygodniu na przejazdach kolejowych w Wieluniu i najbliższej okolicy promotorzy akcji będą wręczać kierowcom ulotki związane z kampanią. Dzięki takiej formie promocji akcji, jest szansa, że osiągnie ona zamierzony cel, wyczuli przyszłych kierowców i użytkowników przejazdów na zachowanie szczególnej ostrożności, a w przyszłości uchroni od wypadków. 

Patronem medialnym akcji w Wieluniu jest TVK WSM.  

"Bezpieczny przejazd- zatrzymaj się i żyj" 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. Robert Kałuża