Pod ratuszem odbyła się druga, oficjalna część uroczystości. Z okolicznościowymi przemówieniami. Ukoronowaniem 3 Majowych uroczystości było złożenie okolicznościowych wiązanek kwiatów pod tablicą Marszałka Józefa Piłsudskiego.

zdjęcia: Marcin Pietrzak