Po jej zakończeniu samorządowcy złożyli kwiaty pod pomnikiem Jana Pawła II oraz tablicą Marszałka Józefa Piłsudskiego. Później przemaszerowali do Wieluńskiego Domu Kultury, gdzie rozpoczęła się uroczysta sesja. Gościem specjalnym obrad był w tym jubileuszowym roku prof. dr hab. Ryszard Szwed, który w okolicznościowym wykładzie starał się odpowiedzieć na kilka ważnych pytań.

A zatem czy samorząd terytorialny może być polityczny, czy powinien być polityczny? Jaki jest zakres jego władzy i funkcji i wreszcie kto powinien sprawować władzę nad samorządem. Profesor zwrócił ponadto uwagę na fakt iż zorganizowane wspólnoty terytorialne istniały już zanim powstało państwo i ustrój państwowy.

Z okolicznościowymi przemówieniami podczas tych uroczystych obrad wystąpili także starosta Andrzej Stępień i burmistrz Mieczysław Majcher. Włodarze miasta i powiatu radnym, sołtysom oraz przewodniczącym zarządów osiedli wręczyli ponadto okolicznościowe listy gratulacyjne. Wspomniany list otrzymał także burmistrz Wielunia I kadencji Zygmunt Adamski.

Warto w tym miejscu przypomnieć, że burmistrz Adamski rządził Wieluniem przez 3 kadencje: od 1990 do 2002 roku. Zaproszeniem na sesję był wyraźnie wzruszony. A wśród zaproszonych na sesję gości znaleźli się także posłowie z naszego regionu: Wojciech Szczęsny Zarzycki i Mieczysław Łuczak. Jubileuszową sesję zakończył mini-recital Bartosza Jagielskiego.

Chcesz wiedzieć więcej? Oglądaj w najbliższy weekend WYDARZENIA TVK WSM. 

20 LAT SAMORZĄDU LOKALNEGO

Fot. Robert Kałuża