Ale to nie wszystko. "CAZ" zajmował się będzie rownież poradnictwem zawodowym oraz obsługą m.in. szkoleń, staży, prac interwencyjnych, robót publicznych, dotacji, doposażeń czy też prac społecznie użytecznych.

Centrum zastąpiło dotychczasowy Wydział Usług i Instrumentów Runku Pracy. Urząd w tym roku planuje też przeprowadzkę do nowej siedziby przy Sieradzkiej.

"CAZ" W URZĘDZIE PRACY

Fot. Robert Kałuża