Telewizja kablowa TVK WSM Wieluń

Wydarzenia, wiadomości lokalne

SZKOLNE SPRAWY PODCZAS WAKACJI [VIDEO]

Na sesji Rady Powiatu mówiono też sytuacji w oświacie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom.

W tym przypadku nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Wieluński oraz uchwały Rady Powiatu w Wieluniu w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.

Określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze oraz zwalniania ich od obowiązku realizacji tych zajęć i określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela oraz określenia zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej.

Ostatecznie radni po w sumie dość długiej dyskusji oświatowe uchwały przyjęli większością głosów, choć bez wniosku radnej Grażyny Ryczyńskiej. W tym przypadku 9 radnych było przeciwnych, 8 głosował oza poparciem wniosku, a 2 wstrzymało się od głosu.Na tej stronie używamy cookies. Uzyskujemy do nich dostęp w celach statystycznych oraz zapewniają one prawidłowe działanie witryny.

Telewizja

 

 

Nasz kanał Youtube

Nasz kanał na Youtube

 

 

O nas

Telewizja Kablowa WSM jest koncesjonowaną stacją telewizyjną w Wieluniu. Szacuje się, że ogląda nas blisko połowa wieluńskiej społeczności. Jesteśmy z kamerą wszędzie tam, gdzie dzieją się istotne dla wielunian sprawy. Telewizja Kablowa Wieluń dysponuje kanałem informacyjno-reklamowym TVK2, który widzowie odbierają przez 24 h na dobę.

PORTAL WSM

Zarejestruj się i zyskaj dostęp do:

  • Najważniejszych informacji dotyczących lokalu oraz szczegółów umowy z WSM,
  • Szczegółowych informacji na temat wysokości historycznych (okres 3 lat) oraz bieżących opłat związanych z umową,
  • Wyciągu z konta związanego z umową z WSM,
  • Odczytów i rozliczeń mediów, wraz ze szczegółami liczników zamontowanych w lokalu,
  • Zamieszczonych na portalu dokumentów oraz e-faktur.

więcej na wsm.wielun.pl