Telewizja kablowa TVK WSM Wieluń

Wydarzenia, wiadomości lokalne

SPECJALNIE DLA TEGOROCZNYCH MATURZYSTÓW

Fundacja na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego rozpoczęła nabór wniosków w programie Stypendia Pomostowe (Segment II) realizowanym wspólnie z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości z Łodzi. Wnioski można składać już od dziś do 22 lipca, do godziny 14:00 w biurze Fundacji. W tegorocznej edycji Fundacja udzieli 3 rekomendacji, a roczne stypendium wynosi 7.000 zł !

Program jest organizowany z przeznaczeniem dla maturzystów, którzy ukończyli szkołę ponadpodstawową w 2022 r. (maturzyści lat ubiegłych, poprawiający maturę w roku 2022 będą dyskwalifikowani). Kandydaci do stypendium z w/w programu muszą spełniać łącznie następujące warunki:

 • są absolwentami szkoły ponadpodstawowej funkcjonującej na terenie powiatu wieluńskiego i pajęczańskiego,
 • są mieszkańcami terenów wiejskich lub w miast do 20 tys. mieszkańców, co potwierdzą zaświadczeniem z ewidencji ludności. Okres zameldowania nie może być
  krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl.
 • muszą pochodzić z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy, niż 2.107,00 zł brutto wyliczony z czerwca 2022 r.
 • osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 100, zgodnie z algorytmem. Odnośnik do algorytmu znajduje się stronie internetowej Fundacji.
 • zostali przyjęci w roku akademickim 2022/2023 na I rok dziennych studiów I stopnia lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich, publicznych uczelniach akademickich.

Więcej szczegółów (w tym: regulamin wraz z załącznikami) dostępne na stronie: www.fundacja.wielun.pl oraz www.stypendia-pomostowe.pl.

Na tej stronie używamy cookies. Uzyskujemy do nich dostęp w celach statystycznych oraz zapewniają one prawidłowe działanie witryny.

Telewizja

 

 

Nasz kanał Youtube

Nasz kanał na Youtube

 

 

O nas

Telewizja Kablowa WSM jest koncesjonowaną stacją telewizyjną w Wieluniu. Szacuje się, że ogląda nas blisko połowa wieluńskiej społeczności. Jesteśmy z kamerą wszędzie tam, gdzie dzieją się istotne dla wielunian sprawy. Telewizja Kablowa Wieluń dysponuje kanałem informacyjno-reklamowym TVK2, który widzowie odbierają przez 24 h na dobę.

PORTAL WSM

Zarejestruj się i zyskaj dostęp do:

 • Najważniejszych informacji dotyczących lokalu oraz szczegółów umowy z WSM,
 • Szczegółowych informacji na temat wysokości historycznych (okres 3 lat) oraz bieżących opłat związanych z umową,
 • Wyciągu z konta związanego z umową z WSM,
 • Odczytów i rozliczeń mediów, wraz ze szczegółami liczników zamontowanych w lokalu,
 • Zamieszczonych na portalu dokumentów oraz e-faktur.

więcej na wsm.wielun.pl